letöltés Arkhón fogalma:pdf

A → démosz térnyerésével ezen arisztokratikus intézmény befolyása folyamatosan csökkent, majd jogkörét. Arkhónok tanácsa: 9 arkhón ( arisztokrata származású) volt. Főtisztviselők voltak. Ők irányították az állam politikai, gazdasági, vallási életét,. a legfőbb végrehajtó hatalmat gyakorló kilenc személy egyike az ókori Athénben. Mit jelent a arkhón? Itt megtalálhatja a arkhón szó 5 jelentését. Ön is adhat további jelentéseket a arkhón szóhoz. A hellenisztikus kortól csak megtisztelő cím volt. arkhón polemarkhosz – az ókori Athénban a hadsereg feje, leghíresebb közülük Periklész volt ( Kr. Archon szó jelentése: 1. a legmagasabb rangú tisztviselő az ókori Görögországban. Arkhón szó jelentése az idegen szavak szótárában. A topszótár segít megérteni és értelmezni a beszédben és írásban használt, meghonosodott idegen eredetű. Az arisztokraták a származásukra büszke ( az aristoi jelentése: ' legjobbak' ),.
Vonex trend kft

 • Viadrus kazán gépkönyv
 • Óvodai tervezetek kincsesbánya
 • Orvosi rangok
 • Dóra néni informatikája
 • N]

  Video:Arkhón fogalma

  Arkhón fogalma

  < A kilenc arkhón egyikéről nevezték el az évet, egy másik a főbb papi. Jelentése: irányító, uralkodó. Athén az állam tényleges, később névleges feje, bulé elnöke. Arkhón baszileusz: Az antik korban ez a cím volt a vallási. arkhón: Athénban az → arisztokratikus köztársaság idején az állam élén álló. phülé: a szó eredeti jelentése törzs, később területi alapon szerveződő.

  N]